Actievoorwaarden winactie

01-05-2020

1. Algemeen
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Scheffer Keukens georganiseerde winactie: Wie gun jij deze kraan? (verder te noemen: de 'Actie') op Facebook en op Instagram.
 • Deze actie heeft als doel 1 zwarte kraan te vergeven aan een persoon (verder te noemen: 'de Prijs'). Personen kunnen deelnemen door het bericht op Facebook te liken en te reageren op het Facebook of Instagram bericht waarbij zij één ander persoon taggen. Deze getagte persoon maakt kans om de kraan te winnen. 
 • Deze Actie loopt van maandag 4 mei tot en met woensdag 13 mei.
 • Scheffer Keukens behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op Facebook en Instagram worden geplaatst, voorzien van een datum.
 • Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze Actievoorwaarden. Verder verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van Facebook die onverkort van toepassing blijven naast deze actievoorwaarden.
 • Deelnemers geven Scheffer Keukens toestemming om zijn of haar foto te gebruiken bij promotionele activiteiten, bijvoorbeeld via social media of de website.
 • Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie kunt u richten aan info@schefferkeukens.nl.
 • Deze actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd of geassocieerd met Facebook.
 • Facebook is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deelnemers.
   
2. Deelname, speelwijze en prijzen
 • De prijs bestaat uit de kraan afgebeeld op de foto bij het bericht.
 • Scheffer Keukens zal de prijswinnaar uiterlijk woensdag 13 mei 2020 via Facebook en Instagram de winnaar bekend maken. De winnaar dient vervolgens via Facebook of Instagram een privébericht te sturen met naam- en telefoongegevens, zodat Scheffer Keukens hem/haar over de prijs kan informeren.
 • Scheffer Keukens zal geen verzoeken van de prijswinnaar honoreren om de prijs te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor een andere prijs met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering van een prijs door een winnnaar, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar vervalt deze aan Scheffer Keukens.
 • Scheffer Keukens mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij Scheffer Keukens het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens Scheffer Keukens of derden.
 
3. Aansprakelijkheid
 • Scheffer Keukens, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door Scheffer Keukens ter beschikking gestelde prijs.
 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Scheffer Keukens aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door Scheffer Keukens openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Scheffer Keukens niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Scheffer Keukens in het leven roepen.

Om volledige functionaliteit te bieden, heeft deze website jouw expliciete toestemming nodig om browsercookies op te slaan. Als je geen cookies toestaat, kun je bepaalde functies van de website mogelijk niet gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot: inloggen, producten kopen, gepersonaliseerde inhoud bekijken, schakelen tussen siteculturen. Het wordt aanbevolen dat je alle cookies toestaat.